شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی درصدد است با تولید ادبیات جدید ضمن تغییر در رفتار و گفتار کارکنان، موجبات تغییر نگرش بیش از پیش مردم به پلیس به عنوان یار مهربان و مقتدر را فراهم کند.

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی درصدد است با تولید ادبیات جدید ضمن تغییر در رفتار و گفتار کارکنان، موجبات تغییر نگرش بیش از پیش مردم به پلیس به عنوان یار مهربان و مقتدر را فراهم کند. معاون اجتماعی ناجا با بیان این مطلب گفت: رشد شتابان تغییر و تحولات اجتماعی منجر به تغییر در رفتار و مطالبات جامعه مخاطب پلیس شده است، کارکنان نیروی انتظامی در واقع پلیس شهروند محور محسوب می‌شوند لذا به دنبال تغییر نگرش مردم نسبت به پلیس هستیم. سردار مهدی حاجیان افزود: رفتار و عملکرد کارکنان ناجا مبنای قانونی دارد و این مهم به سهم خود منجر به پیشگامی مردم در تامین نظم و امنیت و همراهی پلیس برای برخورد مقتدرانه با مجرمان و ملجاء بودن برای نیازمندان می‌شود. او با تاکید بر اقدامات پیش روی دادی، پیش بینی و پیشگیری‌های علمی، هوشمندانه و حرفه‌ای در نیروی انتظامی، گفت: در حوزه پیشگیری باید به مرحله‌ای دست یابیم که هرگونه آسیب اجتماعی به آرامش مردم لطمه‌ای وارد نکند و از سیر نزولی برخوردار شود. مهدی حاجیان گفت: هیچ عنصری مهم‌تر از امنیت در پیشرفت، توسعه و تکامل جوامع حائز اهمیت نیست از این رو برقراری امنیت و نظم پایدار و ایجاد رضایتمندی عمومی مردم از پلیس ‌از مهم‌ترین اهداف و سیاست‌های کلان نیروی انتظامی است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران