شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اکنون تراز دریای خزر تنها یک متر با کمترین تراز ثبت شده طی ۵۰ سال گذشته فاصله دارد و پیش بینی بلندمدت بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم کاهش ۴ تا ۶ متری تراز آب این دریاچه را طی ۳۰ تا ۵۰ سال آینده نشان می‌دهد.

اکنون تراز دریای خزر تنها یک متر با کمترین تراز ثبت شده طی ۵۰ سال گذشته فاصله دارد و پیش بینی بلندمدت بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم کاهش ۴ تا ۶ متری تراز آب این دریاچه را طی ۳۰ تا ۵۰ سال آینده نشان می‌دهد. مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: ‌پیش‌بینی‌های انجام شده حاکی از کاهش بارندگی در حوضه آبریز دریای خزر طی سال‌های آینده است که گرچه نمی‌توان به‌صورت قطعی به این آمار و ‌پیش‌بینی‌ها اطمینان کرد اما براساس مدل‌های ‌پیش‌بینی، کاهش ۴ تا ۶ متری تراز آب دریای خزر طی ۳۰ تا ۵۰ سال آینده نشان داده شده است. با این‌حال این میزان کاهش تراز آب مساحت زیادی از مناطق حاشیه کشور ما را در بر نمی‌گیرد چراکه شیب ساحل دریای خزر در بخش جنوبی آن بیشتر است؛ اما بخش‌های شمالی دریای خزر با خطر خشک‌شدگی مواجه خواهند شد که تاثیر بسیار منفی بر محیط زیست این مناطق و همچنین خطوط کشتیرانی بین بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر خواهد داشت. بهزاد لایقی ضمن اشاره به اطلاعات شبکه ‌پایش وزارت نیرو و ایستگاه‌های ‌کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: براساس این اطلاعات میانگین سالانه تراز آب دریای خزر حدود ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر نسبت به سال گذشته کاهش ‌پیدا کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران