شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شکوفایی جلبکی تاثیرات منفی بر محیط‌های آبی دارد از این رو پایش شکوفایی جلبکی در آب‌های شمال و جنوب را در دستور کار قرار داده‌ایم.

شکوفایی جلبکی تاثیرات منفی بر محیط‌های آبی دارد از این رو پایش شکوفایی جلبکی در آب‌های شمال و جنوب را در دستور کار قرار داده‌ایم. رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با بیان این مطلب گفت: شکوفایی یا بلوم جلبکی یکی از موضوعات مطرح در حوزه اقیانوس‌شناسی است که با تغییر اقلیم مرتبط است، این موضوع به اندازه‌ای مهم است که در زمره پروژه‌های معدودی است که در قالب برنامه‌های بین‌المللی کشورها در یک شبکه با یکدیگر همکاری دارند. بهروز ابطحی ادامه داد: از این رو پیش بینی شکوفایی جلبکی و ماکرو جلبک‌ها حائز اهمیت جهانی است چرا که شکوفایی جلبکی به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها اثر گذار است و این تاثیر دارای جنبه‌های اقتصادی، بهداشتی و اقتصادی و معیشتی است. او با تاکید بر اینکه بلوم جلبکی از قبل از انقلاب صنعتی وجود داشته است، خاطرنشان کرد: اما در دهه اخیر آنچه که شکوفایی جلبکی را مهم کرده، افزایش تعداد و تنوع و گستردگی این شکوفایی است که بخشی از آن ناشی از شرایط تغییر اقلیم و افزایش دمای جهانی آب و هوا است. رییس پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی، ورود مواد مغذی به محیط دریایی را از دیگر عوامل بروز شکوفایی جلبکی عنوان کرد و گفت: این شکوفایی تاثیرات منفی بر محیط‌های آبی دارد به‌طوری که برخی از تغییرات ایجاد شده ناشی از بلوم جلبکی برگشت ناپذیر است از این رو این پدیده موضوع مهم در دنیا تلقی می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران