شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برای رفع کمبود نیروی انسانی اورژانس نیازمند این هستیم که چارت سازمان اورژانس بازنگری شود. سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان این مطلب در خصوص کمبود نیروی انسانی اورژانس و لزوم استخدام افراد بیشتری گفت:

برای رفع کمبود نیروی انسانی اورژانس نیازمند این هستیم که چارت سازمان اورژانس بازنگری شود. سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان این مطلب در خصوص کمبود نیروی انسانی اورژانس و لزوم استخدام افراد بیشتری گفت: برای رفع کمبود نیروی انسانی اورژانس نیازمند این هستیم که چارت سازمان اورژانس بازنگری شود. دکتر پیمان صابریان با بیان اینکه چارت استخدامی اورژانس تهران برای ۴٠ سال پیش است و همچنان موفق نشدیم که این را تغییر دهیم، اظهار کرد: چارتی که حدود ۴٠ سال قبل تنظیم شده با امکانات و تعداد پایگاه‌های همان زمان تنظیم شده است، این در حالی است که الان تعداد تجهیزات و پایگاه‌های اورژانس تغییر بسیاری داشته است و نیازمند یک برنامه جدید است. او اظهار کرد: تغییر این چارت سختی‌های خاص خود را دارد و باید از سوی دستگاه‌های متفاوت تایید شود، اما اقدامی است که باید صورت گیرد تا با استخدام نیروی انسانی بیشتر، کمبود نیروی انسانی‌مان کاهش پیدا کند. در واقع این چارت برای چهل سال پیش است و تا به حال تغییر نکرده است. تا زمانی که استخدام قابل توجه نیروی انسانی اتفاق نیفتد، دچار بحران هستیم. سرپرست سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: در این خصوص هر روز پیگیری کردیم اما فعلا نتیجه‌ای نداشته است. این مشکل باید از سوی سازمان امور استخدامی پیگیری شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران