شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تاملی بر آمارها و داده‌های ارایه شده در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در حوزه خشونت گویای این نکته است که پیشگیری از خشونت باید موضوع دارای اولویت بیشتر باشد.

تاملی بر آمارها و داده‌های ارایه شده در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در حوزه خشونت گویای این نکته است که پیشگیری از خشونت باید موضوع دارای اولویت بیشتر باشد.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان مطلب فوق گفت: امروزه یکی از موضوعاتی که نگرانی جدی ایجاد کرده است موضوع آسیب‌های اجتماعی است که خشونت‌ها به شکل‌های مختلف از جمله خشونت‌های اجتماعی و خانگی از جمله مصادیق آن هستند. او افزود: تاملی بر آمارها و داده‌های ارایه شده در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در حوزه خشونت گویای این نکته است که پیشگیری از خشونت باید موضوع دارای اولویت بیشتر باشد. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه به برخی از آمارهای ارایه شده توسط پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ تعداد ۵۷۴ هزار و ۹۶۱ پرونده در حوزه نزاع حقیقی صورت گرفته است که از این تعداد ۳۸۷ هزار و ۷۷۴ پرونده به مردان و بقیه به زنان اختصاص دارد که به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۷۰۷ پرونده تشکیل شده است. بر اساس این آمار بیشترین خشونت‌ها به ترتیب در تابستان، بهار، پاییز و زمستان اتفاق افتاده است. موسوی چلک به آمارهای خشونت خانگی هم اشاره کرد که بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال‌های مختلف و آمارهایی که دکتر مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور برای سال ۹۹ در هفته قوه قضاییه به رسانه‌ها داده است هم خشونت‌های خانگی اعم از همسرآزاری و کودک‌آزاری و خودکشی روند افرایشی داشته است. البته این را هم بگویم که همه موارد مرتبط با خشونت در پزشکی قانونی ثبت نمی‌شود زیرا مراجعه نمی‌کنند ولی همین آمارها و داده‌ها هم گویای این است که روند رو به رشد خشونت باید همه ما را نگران کند. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه بیان کرد: اگر می‌خواهیم روی پیشگیری از خشونت کار کنیم ضروری است که روی مولفه‌های دیگر از قبیل ارتقای سلامت روانی و اجتماعی، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، تقویت هویت فرهنگی و... کار کنیم و برنامه‌ها متناسب با شرایط هر استان و مبتنی بر شواهد واقعی تدوین و اجرا شود. گاهی اوقات تصمیم‌گیری‌های ما زمینه ابراز این نوع رفتارها را فراهم می‌کند. مانند موضوع افزایش قیمت بنزین، یا مشکلی که برای حق آب در استان خوزستان و برق و... افتاد، یا داستان طرح مربوط به فضای مجازی و....، مراقب باشیم تا تصمیم‌هایی نگیریم که زمینه بروز رفتار خشونت‌آمیز را بسترسازی کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران