شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره روند انعقاد قرارداد سرویس مدارس و واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس توضیحاتی ارایه کرد. نورعلی عباسپور گفت:

مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره روند انعقاد قرارداد سرویس مدارس و واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس توضیحاتی ارایه کرد. نورعلی عباسپور گفت: قرارداد سرویس مدارس مشروط منعقد و پس از قطعی شدن وضعیت بازگشایی مدارس، قطعی خواهد شد. او افزود: پیش ثبت نام  با توجه به شرایط و وضعیت فعلی قابل انجام است و مدارس می‌توانند قراردادهای اولیه برای سرویس مدارس داشته باشند. همچنین برای آن دسته از رانندگان که تنها در حوزه سرویس مدرسه هستند، هنوز واکسیناسیون انجام نشده است. اما بخش قابل توجهی از آنها، راننده تاکسی هستند که واکسیناسیون شان  در حال انجام است. مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز فهرستی از سوی ما ارسال نشده است و در حال تکمیل آن هستیم اظهار کرد: از استان‌ها خواسته بودیم کارگروه‌های شهرستانی تشکیل دهند؛ آنها شرکت‌ها را شناسایی و به مدارس معرفی کرده‌اند. منتها قراردادها مشروط است و حالت قطعیت ندارد.عباسپور تصریح کرد: درست است که سیاست، بر بازگشایی حضوری مدارس است، اما فعلا قراردادها مشروط بسته می‌شود و پس از آنکه وضعیت بازگشایی مدارس مشخص شد، قراردادها قطعی خواهند شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران