شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از عدم پوشش بیمه درمانی نزدیک به 5 میلیون نفر در کشور خبر داد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از عدم پوشش بیمه درمانی نزدیک به 5 میلیون نفر در کشور خبر داد. دکتر محمدمهدی ناصحی با تاکید بر لزوم خرید راهبردی خدمات در جهت ساماندهی منابع بیمه‌ای، درعین حال درباره پوشش بیمه همگانی سلامت، گفت: بر اساس پیش‌بینی و برنامه‌ریزی که داریم فکر می‌کنیم در چهار سال آینده پوشش بیمه همگانی نزدیک به ۱۰۰ درصد برسد. او افزود: امیدواریم در پوشش همگانی جمعیت، طی چهار سال آتی به سطح بسیار بالایی در دنیا برسیم. الان در بحث پوشش بیمه‌ای روستاییان، کارکنان دولت و سایر اقشار تقریبا پوشش ۱۰۰ درصدی داریم و تنها پوشش همگانی می‌ماند که یک صندوق مجزا است. البته در این بخش هم ۱۰۰ درصد اعلام آمادگی کردیم که این کار را انجام دهیم، اما هنوز بخشی از جمعیت یعنی حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر در آمارهای ما به عنوان بیمه شده نیستند و با سایر بیمه‌ها هم همپوشانی ندارند که مکررا اعلام کردیم مردم حداقل در دوران کرونا بیایند بدون هزینه بیمه شوند که درمان‌شان مشمول خدمات بیمه سلامت باشد و این شاخص ما هم تکمیل شود. ناصحی گفت: بر اساس پیش‌بینی و برنامه‌ریزی که داریم فکر می‌کنیم در چهار سال آینده پوشش بیمه همگانی نزدیک به ۱۰۰ درصد برسد. او درباره تقاضای سازمان بیمه سلامت از دولت آتی، تصریح کرد: در مباحث بیمه‌ای دید ما باید خرید راهبردی خدمات باشد و نه خرید بدون هدف؛ تا این اتفاق رخ ندهد مدیریت منابع بیمه‌ای ساماندهی نمی‌شود. از طرفی اصل مهم دیگر این است که نظام ارجاع و پزشک خانواده جدی گرفته شود و در کشور پیاده شود، تا این مهم رخ ندهد مدیریت منابع بیمه‌ای ساماندهی نمی‌شود. رسیدن به این دو اصل کمک می‌کند تا با دید باز بتوانیم منابع را مطالبه کرده و برای مردم صرف و هزینه کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران