شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتلای ۲۳ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور به انواع اختلال روانپزشکی خبر داد. احمد حاجبی گفت:

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتلای ۲۳ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال کشور به انواع اختلال روانپزشکی خبر داد. احمد حاجبی گفت: بهره مندی از خدمات درمانی در میان ۶۶ درصد از مبتلایان نامناسب است. او افزود: درصد قابل توجهی از مبتلایان به انواع اختلالات روانپزشکی این افراد (۶۶ درصد) اعتقادی به دریافت درمان جهت مشکلات خود نداشته و معتقدند که مشکلات آنها به‌طور طبیعی برطرف خواهد شد. حاجبی ضمن تاکید بر ضرورت انگ زدایی از مبتلایان به طیف اختلالات روانی، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای توانمندسازی آحاد جامعه، افزایش سواد سلامت روان و بهبود بهره مندی از خدمات سلامت روان را در این راستا الزامی دانست. مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت اظهار داشت: با توجه به به سوابق طرح موضوع سند سلامت روان کشور در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از سال ۱۳۹۲ و تصویب آن در دومین جلسه کمیسیون دایمی شورا در سال ۱۳۹۷، تنها راه برون رفت از معضلات فعلی همکاری بین بخشی برای استقرار سنداست. همچنین بهره مندی از همه ظرفیت‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی، ضمن مرور جدول تقسیم کار ملی اولیه در جهت تحقق اهداف سند سلامت روان کشور ضروری است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران