شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در جلسه کمیته ثبت ملی آثار تاریخی وزارتخانه میراث فرهنگی، هفت پرونده تهیه‌شده توسط یک گروهِ داوطلبِ تهیه پرونده‌های آثار تاریخی و معاصر تهران ثبت ملی شدند

در جلسه کمیته ثبت ملی آثار تاریخی وزارتخانه میراث فرهنگی، هفت پرونده تهیه‌شده توسط یک گروهِ داوطلبِ تهیه پرونده‌های آثار تاریخی و معاصر تهران ثبت ملی شدند و چهار پرونده آثار تاریخی نیز در فهرست بناهای واجد ارزش مُهر تایید خوردند، به گزارش ایسنا، امیرحسین راد، معمار و پژوهشگر معماری با اشاره به تخریب‌های ادامه‌دار بناهای باارزش معماری معاصر در شهر تهران گفت: از حدود یک سال پیش گروهی از داوطلبان با همراهی استادان معماری و میراث فرهنگی شکل گرفت تا توجه بیشتری به این بناها شود. یکی از اقدامات این گروهِ داوطلب همکاری با وزارت میراث فرهنگی برای تهیه پرونده‌های ثبتی برای بناهای واجد ارزش معماری معاصر در تهران است. او که یکی از اعضای گروه داوطلب برای تهیه پرونده‌های ثبت ملی است، ادامه داد: به‌طور کلی ما ۱۸ پرونده تهیه کردیم که دو جلسه ثبت نیز برای آنها برگزار شده است. در جلسه اول چهار پرونده تهیه‌شده توسط گروه داوطلب ثبت ملی شد و در جلسه ۲۱ تیر نیز از مجموع ۱۱ پرونده‌ای که ارایه کردیم، هفت پرونده ثبت ملی شد و چهار بنای دیگر واجد ارزش شناخته شد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران