شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، بیشترین و کم‌ترین میزان افزایش نرخ ازدواج در استان‌های مختلف کشور را تشریح کرد.

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، بیشترین و کم‌ترین میزان افزایش نرخ ازدواج در استان‌های مختلف کشور را تشریح کرد. اعظم کریمی با تشریح جزئیات آمار ازدواج در کشور طی سال ۹۹ گفت: در سال ۱۳۹۹ و در مجموع کل کشور با ۴.۴۲درصد افزایش آمار ازدواج نسبت به سال ۱۳۹۸ مواجه بودیم. او با اشاره بر بیشترین استان برخوردار از افزایش نرخ ازدواج عنوان کرد: استان خراسان جنوبی با بیشترین میزان افزایش ازدواج در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، به میزان ۱۷.۰۲درصد مواجه بوده است. مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی جوانان ادامه داد: پس از آن استان‌های یزد، کرمان، بوشهر و هرمزگان با حدود ۱۰ درصد در ردیف‌های بعدی افزایش نرخ ازدواج قرار دارند. کریمی با اشاره بر استان‌هایی که شاهد کم‌ترین میزان افزایش نرخ ازدواج بوده‌اند، اظهار داشت: همچنین استان‌های کردستان با ۱.۳۳در صد، البرز با ۱.۱۳درصد و فارس با ۰.۱۴درصد، کمترین تغییرات در افزایش نرخ ازدواج را داشته‌اند. با اشاره بر استان‌هایی که شاهد کاهش نرخ ازدواج بوده‌اند نیز بیان کرد: استان‌های تهران با ۰.۵۸- درصد، کرمانشاه با ۱.۷۴- درصد و همدان با ۲.۶۶- درصد با کاهش آمار ازدواج مواجه بوده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران