شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره اقدامات پیشگیری از خودکشی در شهرستان‌ها توضیحاتی ارایه کرد.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره اقدامات پیشگیری از خودکشی در شهرستان‌ها توضیحاتی ارایه کرد.

فاطمه رضوان مدنی درباره برنامه‌های کاهش و پیشگیری از خودکشی گفت: در ارتباط با خودکشی در حال تهیه اطلس خودکشی در استان‌ها و شهرستان‌ها هستیم، بخش‌های زیادی از این کار انجام شده و ظرف یک الی دو ماه آینده مابقی کار نیز انجام خواهد شد. او با بیان اینکه این اطلس در هفته دولت آماده خواهد شد، ادامه داد: در این اطلس الگو و علت خودکشی در هر استان و شهرستانی به صورت جداگانه بررسی شده و مشخص می‌شود، چراکه ممکن است علل خودکشی در یک استان با استان دیگر متفاوت باشد و حتی ممکن است علت خودکشی در یک شهرستان با علت خودکشی در یک شهرستان دیگر در یک استان مشترک متفاوت باشد. رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: براین اساس برنامه‌های پیشگیرانه در هر شهر متفاوت است و همچنین غربالگری و رصد این آسیب در هر شهر و حتی در هر محله متفاوت است. بنابراین ما براین اساس در استان‌های مختلف الگوی خودکشی را در هر شهرستان تهیه کرده‌ایم. رضوان مدنی ادامه داد: رصد آسیب‌های اجتماعی و شناخت عوامل سببی آن در کشور، این امکان را به برنامه‌ریزان اجتماعی می‌دهد تا با توجه به وضعیت موجود و سیر تغییرات این عوامل، برنامه‌های اجتماعی موثرتری برای جلوگیری از ظهور و بروز و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی طراحی کنند. رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در خصوص خودکشی نیز با توجه به وضعیت موجود عوامل محافظ و خطر را شناسایی می‌کنیم و برنامه‌های پیشگیرانه را برای آنها طراحی می‌کنیم. رضوان‌مدنی یادآور شد: به‌طور مثال حتی در استان‌هایی مانند ایلام و کرمانشاه که میزان خودکشی بالا گزارش شده است، این شیوع در همه شهرها یکسان نیست و ممکن است در برخی از مناطق یا یک الی دو شهرستان آمار بالا باشد بنابراین با این برنامه‌ریزی ما از این الگو که بگوییم یک استان در صدر آمار است خارج می‌شویم و به این سمت می‌رویم که آسیب‌ها را در شهرها و محلات بررسی می‌کنیم و برای کاهش آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. او با اشاره به راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی تصریح کرد: مراکز خدمات بهزیستی با عنوان مراکز مثبت زندگی در ۲۵۲۷ محله است که بسیاری از اقدامات رصد و پیشگیری را توسط این مراکز در محلات انجام می‌دهیم. اقدامات پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب، توانمندسازی، آموزش و ... از طریق این مراکز در محلات انجام خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران