شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شفافیت، اعتمادسازی و گفت‌وگو مهم‌ترین اصل مشارکت اجتماعی است. یکی از رویکردهای اصلی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های مبتنی بر مشارکت اجتماعی، تقویت پیوندهای اجتماعی و همیاری اجتماعی

شفافیت، اعتمادسازی و گفت‌وگو مهم‌ترین اصل مشارکت اجتماعی است. یکی از رویکردهای اصلی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های مبتنی بر مشارکت اجتماعی، تقویت پیوندهای اجتماعی و همیاری اجتماعی است به این معنی که در فعالیت‌های توانمندسازی و ارتقاء محلات مردم نقش اصلی را ایفاء می‌کنند. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی در این باره گفت: سازمان بهزیستی بالغ بر ۲۰ سال است که فعالیت‌های اجتماع محور را در سطح کشور و در محلات مختلف انجام می‌دهد. رویکرد اصلی سازمان بهزیستی این است که در محلات آسیب خیز،

 کمتر برخوردار و حاشیه‌ای اقدامات خود را ارایه دهد البته بسیاری از فعالیت‌ها نیز گسترش آن عمومی‌تر است و در همه محلات اجرا می‌شود، اما گام مهم و اساسی در برنامه‌ریزی اجتماع محور این است که بعد از جلب مشارکت مردم محله، شفافیت و اعتمادسازی در ابتدا نیازسنجی و اولویت‌بندی صحیحی از مسائل و مشکلات محله توسط ساکنان محله و داوطلبان محلی داشته باشیم و سپس با کمک خود مردم پروژه‌هایی را برای پیشگیری طراحی کنیم. آرزو ذکایی فر افزود: در همین راستا پنج قطب در کشور مشخص شده‌اند که شامل پنج گروه استانی است و تسهیلگران موضوعات مربوط به تحلیل وضعیت جامعه محلی را که عمدتاً بخش مهم آن نیازسنجی محلی است می‌آموزند. همچنین کار با مردم، شناسایی افراد کلیدی، تشکیل گروه‌های محلی از دیگر مسائلی است که در این کارگاه‌ها به صورت تخصصی به تسهیلگران آموزش داده می‌شود. هدف ما این است که امسال ضریب نفوذ خدماتمان را در محلات گسترش دهیم. او با بیان اینکه سازمان بهزیستی چندین سال است که در محلات فعالیت‌های خود را در زمینه آگاه‌سازی، دانش افزایی و توانمندسازی با هدف ارتقاء سلامت اجتماعی آحاد مردم ارایه می‌دهد، گفت: قصد داریم امسال برنامه‌ها را بر اساس تحلیل وضعیت مشکلات محلات حاشیه و کم‌برخوردار گسترش دهیم. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: همزمان با این کارگاه، اولین کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی اجتماع محور در مناطق آسیب خیز نیز به صورت سراسری از هفتم تیرماه لغایت نهم تیرماه به صورت کشوری برگزار گردید. کارگاه تحلیل وضعیت جامعه محلی برای ۱۰۰ نفر از تسهیلگران محلی در استان‌ها در حال برگزاری است. همچنین کارگاه دوم که از هفتم تیرماه آغاز شده است و به مدت سه روز ادامه دارد با عنوان برنامه‌ریزی اجتماع محور در مناطق آسیب خیز برای حدود ۷۰ نفر از کارشناسان دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سراسر کشور در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران