شماره امروز: ۵۴۷

| | |

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته اجرا شد که با احتساب اعضای خانواده ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود،

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته اجرا شد که با احتساب اعضای خانواده ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود، اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده و مستمری بگیران را از نحوه اجرای متناسب‌سازی، نحوه محاسبه و برقراری آن آگاه کنیم. مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک جامعه آماری ۴۵ میلیون نفری را تحت پوشش دارد، بنابراین نیاز است با تمام مخاطبان و ذی نفعان خود در تعامل و ارتباط باشد. علی جهانی افزود: در تأمین اجتماعی با سه سطح از مخاطبان مواجه هستیم؛ بیمه‌شدگان، مستمری بگیران و بازنشستگان و کارفرمایان؛ ضرورت دارد تعامل و ارتباط با شرکای اجتماعی را در هر سه سطح یاد شده گسترده کنیم. مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه ضمن برگزاری جلسات حضوری ضروری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فضای ارتباطات غیرحضوری و الکترونیک را نیز تقویت کرده و توسعه داده‌ایم، گفت: به عنوان مثال تلاش کردیم در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد و با احتساب اعضای خانواده ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود، اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده و مستمری بگیران را از نحوه اجرای متناسب‌سازی، نحوه محاسبه و برقراری آن آگاه کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران