شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نگهداری، خرید، فروش و عرضه جانوران وحشی تاکسیدرمی شده مشمول مجازات سنگین است. مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب گفت:

نگهداری، خرید، فروش و عرضه جانوران وحشی تاکسیدرمی شده مشمول مجازات سنگین است. مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب گفت: به استناد مصوبه شماره ۱۰۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست، خرید و فروش تروفه‌های شکار و جانوران وحشی تاکسیدرمی شده و همچنین عرضه و نگهداری آنها مستلزم اخذ مجوز و تحصیل پروانه از سازمان است. همین موضوع در ماده ۸  آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب‌های سال ۱۳۹۸ هیات وزیران هم مورد تاکید قرار گرفته و برای متخلفین این ماده، مجازات سنگین در نظر گرفته است. محمد مدادی با اشاره به اینکه متاسفانه عده‌ای در فضای مجازی اقدام به فروش نمونه‌های تاکسیدرمی شده بدون ارایه هیچگونه مدارک مثبته می‌کنند، افزود: همه افرادی که در فضای مجازی یا فروشگاهی اقدام به عرضه نمونه‌های تاکسیدرمی شده می‌کنند موظف هستند مجوز معتبر خود را در معرض دید عموم قرار داده و برای هر نمونه هم پروانه اخذ کنند، تخطی از این امر تخلف بوده و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازات‌های موضوع ماده ۱۰ قانون شکار و صید هم می‌شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران