شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تهیه اطلس جرم در سطح کشور خبر داد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تهیه اطلس جرم در سطح کشور خبر داد. علی غلامی درباره اقدامات انجام شده در این معاونت در خصوص اجرای سند تحول قضایی در بخش پیشگیری از وقوع جرم گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ۱۱ ماموریت در اجرای سند تحول قضایی دارد. او ادامه داد: این ۱۱ ماموریت ناظر بر پیشگیری از تمامی جرایم است نه جرایم خاص. به‌طور مثال بسیاری از جرایمی که در حال حاضر در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، مربوط به دعاوی مالی است. او با اشاره به شناسایی مجرمان سابقه‌دار گفت: در یک سامانه بسیاری از اوقات این افراد قابل رصد هستند و می‌شود از جرایمی که این افراد به عادت و مستمر انجام می‌دهند پیشگیری کرد. غلامی تصریح کرد: ما در حال تهیه اطلسی به نام اطلس جرم هستیم. در تمام دنیا اطلس جرم به مجموعه‌ای گفته می‌شود که نشان می‌دهد چه جرمی در چه زمانی و در چه مکانی و توسط چه افرادی با چه کیفیتی اتفاق افتاده است. اگر اطلس جرم ایجاد شود ما نسبت به بسیاری از جرایم امکان پیش‌بینی و رصد داریم. استفاده می‌کنیم و هم آنها از بانک‌های اطلاعاتی ما استفاده خواهند کرد و در تعامل هستیم. در تهیه اطلس جرم نیروی انتظامی و قوه قضاییه قطعا باهم همکاری دارند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران