شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از اعلام شکایت این فراکسیون به کمیسیون اصل نود درباره حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران خبر داد.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از اعلام شکایت این فراکسیون به کمیسیون اصل نود درباره حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران خبر داد. سمیه رفیعی با اشاره به اقدامات مجلس در رابطه با حادثه‌ واژگونی اتوبوس خبرنگاران، بیان کرد: در کمیسیون کشاورزی دستور بررسی ابعاد این ماجرا را دادیم، همچنین روایت کامل صحبت‌های خبرنگاران و شاهدان عینی که در ماجرا بودند را به عنوان رییس کمیته محیط زیست به این کمیسیون ارایه خواهم داد. او ادامه داد: فراکسیون محیط زیست نسبت به این حادثه رویکرد انتقادی دارد، اول اینکه چرا از ظرفیت خبرنگاران استانی استفاده نکردند؟ چرا متولی دعوت از خبرنگاران ستاد احیای دریاچه ارومیه بوده است، اما برنامه‌ریزی سفر را روابط عمومی سازمان محیط زیست انجام داده است؟ آیا خلط وظایف سازمانی و دستگاهی صرف داشتن یک رییس واحد مورد قبول است؟ و بعد اینکه چه نیازی به این رفتارهای تبلیغاتی وجود دارد. رفیعی افزود: دستگاه‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود در مجلس باشند نه اینکه با یک عمل تبلیغاتی کار خود را جلو ببرند، محل ارزیابی این آقایان در مجلس است، اما وقتی در مورد وضعیت احیای دریاچه ارومیه در مجلس از آنها سوال می‌شود، زبانشان قاصر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران