شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون فرهنگی و سرپرست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر اینکه دکتر سعید قلی بیگلو که بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد، یک پژوهشگر پسادکتری است و دانشجو شناخته نمی‌شود، خبر داد.

معاون فرهنگی و سرپرست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر اینکه دکتر سعید قلی بیگلو  که بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد، یک پژوهشگر پسادکتری است و دانشجو شناخته نمی‌شود، خبر داد. محمد رضا غفاری گفت: بخش‌های دانشجویی دانشگاه مسوولیتی در قبال پژوهشگران پسا دکتری ندارند اما در عین حال مساعدت‌های لازم را در خصوص پیگیری خودکشی این پژوهشگر جوان انجام داده است. او افزود: فردی که متاسفانه بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد، یک پژوهشگر دوره پسا دکتری دانشگاه فردوسی مشهد بود که در قالب تفاهم نامه‌ای با یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه فعالیت پژوهشی انجام می‌داد. بنابراین ایشان دانشجو نبوده بلکه یک پژوهشگر پسا دکتری است و بخش‌های دانشجویی دانشگاه مسوولیتی در قبال او و همچنین سایر پژوهشگران پسادکتری ندارند. رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم خاطرنشان کرد: بر اساس آیین نامه‌ای که در وزارت علوم وجود دارد پژوهشگران پسادکتری می‌توانند در قالب چهارچوبی طرح‌های پژوهشی را با اساتیدی در دانشگاه‌ها انجام بدهند و برای خود فعالیت‌های پژوهشی تعریف کنند. بنابراین ما در دوره پسادکتری دانشجو نداریم و دوره دانشجویی این افراد به اتمام رسیده است. دکتر غفاری تاکید کرد: در بحث دکتر سعید قلی بیگلو دانشگاه فردوسی مساعدت لازم را با وی انجام داده و خوابگاهی در اختیار این پژوهشگر قرار داده است و بر اساس گزارشی که دریافت کردم وقتی او در محیط دانشگاه حضور داشته و دانشگاه متوجه شرایط نامساعد او می‌شود از طریق دفتر مشاوره و مددکاری ایشان را به بیمارستان منتقل کرده و بخش‌های مربوطه در بیمارستان بررسی‌های حرفه‌ای و تخصصی خود را انجام داده و در نهایت به این نتیجه می‌رسند که مشکلی متوجه او نیست. معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: به‌طورکلی دانشگاه‌ها اگر با مواردی اینچنینی مواجه شدند برای اینکه خطری ایجاد نشود باید رسیدگی و پیگیری‌های حرفه‌ای و تخصصی خود را انجام بدهند تا شاهد بروز چنین اتفاقاتی در محیط‌های دانشگاهی نباشیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران