شماره امروز: ۵۴۷

| | |

۱۸ نفر (همگی مرد) براثر غرق‌شدگی در مازندران جان باختند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸ نفر گزارش‌شده است

۱۸ نفر (همگی مرد) براثر غرق‌شدگی در مازندران جان باختند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸ نفر گزارش‌شده است.مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران با اشاره به غیربومی بودن ۶۷ درصد از غرق‌شدگان گفت: شنا در خارج از طرح‌های دریا بدون در نظر گرفتن عمق و وسعت آن، عدم آشنایی با فن شنا، عدم آگاهی از تفاوت شنا از دریا و استخر از دلایل بروز حادثه برای گردشگران است. علی عباسی افزود: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی، شهرستان‌های محمودآباد با ۶ و چالوس با ۴ دارای بیشترین غرقی و نوشهر. بابلسر و جویبار هرکدام با ۲ نفر و شهرهای نور و تنکابن هرکدام با یک مورد کمترین آمار را داشتند.مدیرکل پزشکی قانونی استان، 21 تا 30 سال سن را با 12 مورد بیشترین و پس‌ازآن 11 تا 20 با ۷ مورد و ۶۰ تا ۵۱ سال با یک مورد کمترین سن غرق‌شدگان اعلام کرد.عباسی افزود: بیشتر مغروقان باوجود توصیه‌ها و هشدارهای مکرر، محدوده‌های ایمن‌سازی نشده و خارج از طرح را برای شنا انتخاب کرده بودند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران