شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به لیست زمانی مبنای پرداخت مستمری سال ۱۴۰۰ که ناظر بر عقب‌افتادگی زمان پرداخت مستمری‌هاست،

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به لیست زمانی مبنای پرداخت مستمری سال ۱۴۰۰ که ناظر بر عقب‌افتادگی زمان پرداخت مستمری‌هاست، اعتراض دارند. دبیر کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی لرستان با اشاره به جابه‌جایی زمان پرداخت مستمری‌ها بر اساس لیست حروف الفبا، افزود: برای نمونه بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حرف (د) شروع می‌شود، سال گذشته در روز ۲۵ام ماه مستمری خود را دریافت می‌کردند اما در سال جدید مستمری این حرف در روز ۳۱ام ماه پرداخت می‌شود. محمدحسن موسیوند افزود: بازنشستگان که نام خانوادگی آنها با حرف (م) آغاز می‌شود، در اسفند سال گذشته، در روز ۲۷ام مستمری دریافت کردند اما زمان پرداخت مستمری ماه جاری آنها به ۳۱ام رسیده است. او با بیان اینکه این در حالی است که بانک اقساط خود را از بازنشستگان طلب می‌کند و کاری با جابه‌جایی زمان پرداخت مستمری‌ها ندارد، گفت: بانک جریمه دیرکرد اقساط را درجا دریافت می‌کند و به هر حال کاری با مناسبات زمانی پرداخت مستمری‌ها ندارد. دبیر کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی لرستان، افزود: به همین جهت سازمان تامین اجتماعی باید مستمری‌ها را مطابق عرف زمانی سال‌های گذشته پرداخت کند و جدول زمانی از خود منتشر نکند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران