شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، حسین روازاده معروف به «حکیم روازاده» بر اساس رای هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به یک سال محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی و وابسته در کل کشور

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، حسین روازاده معروف به «حکیم روازاده» بر اساس رای هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به یک سال محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی و وابسته در کل کشور محکوم شد. در متن نامه دکتر فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی خطاب به دکتر قاسم جان بابایی - معاون درمان وزارت بهداشت مبنی بر محکومیت «حسین روازاده» آمده است: «به پیوست تصویر رأی قطعی به شماره کلاسه ۱۹۸/۵۹/۸۱۱۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۶ هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در خصوص آقای دکتر حسن روازاده به شماره عضویت ۵۸۲۹۰ مبنی بر یک سال محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی و وابسته در کل کشور به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید رأی مذکور از تاریخ ۰۱/۰۴/ ۱۴۰۰ازطریق دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و سازمان‌های بیمه‌گر مورد اقدام قرار گرفته و از اقدام اجرایی انجام شده این سازمان را مطلع کنند».

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران