شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سازمان ملل در گزارشی تازه نسبت به احتمال وقوع انواع مختلفی از همه‌گیری که در آینده جهان با آنها روبرو خواهد بود،

سازمان ملل در گزارشی تازه نسبت به احتمال وقوع انواع مختلفی از همه‌گیری که در آینده جهان با آنها روبرو خواهد بود، هشدار داد و یکی از این موارد بحران خشکسالی است که به نظر می‌رسد بشر به گونه‌ای جدی‌تر در سال‌های آتی گرفتار آن خواهد شد. بررسی هزاران سال تاریخ نشان می‌دهد که خشکسالی بحرانی جدید نیست. گاهی اوقات بشر بر این بحران چیره می‌شود اما اغلب موفق به این کار نمی‌شود. نگاه به آینده به ما نشان می‌دهد که ترکیبی از تغییرات آب و هوایی، شیوه‌های ضعیف مدیریت آب و افزایش تراکم جمعیت حاکی از احتمال وقوع همه‌گیری خشکسالی‌های فاجعه بار در آینده در نقاط مختلف دنیا است. گزارش ویژه سازمان ملل متحد در مورد خشکسالی۲۰۲۱، به بررسی جزییاتی از خطراتی که در سال‌های آینده در نتیجه کاهش بارندگی در نقاط مهم سراسر جهان با آن روبرو هستیم، پرداخته و عوامل موثر در بروز خشکسالی و اقدامات مختلفی که بشر باید برای مقابله با کمبود آب انجام دهد را مورد بررسی قرار داده است. این واقعیت که گرمایش جهانی موجب توزیع مجدد منابع آب می‌شود واقعیت تلخی است که بسیاری از مردم جهان مجبور هستند با آن روبرو شوند. در گزارش سازمان ملل آمده است: با تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های بشر، تداوم و شدت خشکسالی در برخی از مناطق کره زمین که در حال حاضر اغلب آنها با کمبود آب مواجه هستند، افزایش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران