شماره امروز: ۵۴۷

| | |

باید بحث کودکان جا مانده از تحصیل را اولویت دولت آینده بدانیم تا شاهد کاهش مشکلات و اجرایی شدن عدالت آموزشی در کشور باشیم.

باید بحث کودکان جا مانده از تحصیل را اولویت دولت آینده بدانیم تا شاهد کاهش مشکلات و اجرایی شدن عدالت آموزشی در کشور باشیم. رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از الزمات عدالت آموزشی تاکید می‌کند که هیچ دانش‌آموزی از آموزش و تحصیل رایگان به هیچ دلیلی باز نماند؛ این موضوع بارها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در قانون اساسی عنوان شده است. مهدی اسماعیلی افزود: فقر مادی و معنوی دو عامل اصلی جا ماندن کودکان از تحصیل است؛ هر چند تعداد آنها در سال‌های اخیر بسیار کاهش یافته است، اما دیدن و شنیدن کودکان باز مانده از تحصیل یعنی از بین رفتن سرمایه اجتماعی کشور که محروم شدن کودکان از تحصیل ضرر و زیان زدن به سرمایه اجتماعی کشور است که با بی‌توجهی شدت می‌گیرد. او تأکید کرد: متولی اصلی پیگیری، حمایت و بازگرداندن این کودکان به کانون آموزش، وزارت آموزش و پرورش است، در این میان سازمان‌ها و نهادهای مسوول دیگر مثل کمیته امداد و بهزیستی بی‌تاثیر نیستند. اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر عده‌ای از دانش‌آموزان به دلیل مسامحه کاری‌ و کم توجهی مسوولان در سایه نادیده گرفتن عدالت آموزشی از تحصیل جا مانده‌اند و شیوع کرونا مزید به این علت‌ها شده است؛ بحث کودکان جا مانده از تحصیل باید به عنوان اولویت دولت آینده بدانیم، تا شاهد کاهش مشکلات و اجرایی شدن عدالت آموزشی در کشور باشیم.  نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تمام عوامل جا ماندن از تحصیل تنها به فقر مادی و 

تنگ دستی خلاصه نمی‌‎شود؛ گاهی فقر فرهنگی نقش پررنگی در جا ماندن کودکان از تحصیل دارد که این موضوع در روستاها پررنگتر است. دختران به دلیل باورهای غلط یا دوری و عدم دسترسی به مدارس متناسب با جنسیت از ادامه تحصیل جا مانده‌اند. در پسران این موضوع به گونه‌ای دیگر خود را نشان می‌دهد به فرض مثال بیشتر پسران جا مانده از تحصیل به دلیل فقر مادی از تحصیل جا مانده و به عنوان نیروی کار فعال شروع به فعالیت می‌کنند. اسماعیلی افزود: تمام تلاش کمیسیون آموزشی بر مبنای یکسان‌سازی نظام آموزشی به لحاظ کمی و کیفی خواهد بود. باز ماندن از تحصیل رابطه مستقیمی با افزایش جرم و جنایت در جامعه را ندارد و پیگیری نشدن چرایی دلیل جا ماندن کودکان از تحصیل منجر به رشد آسیب‌های آموزشی خواهد شد؛ باید بپذیریم هر کودک جا مانده از تحصیل مجرم نمی‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران