شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کودک آزاری و همسر آزاری در صدر علل تماس مردم با اورژانس اجتماعی است. کارشناس مسوول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان این مطلب گفت:

کودک آزاری و همسر آزاری در صدر علل تماس مردم با اورژانس اجتماعی است. کارشناس مسوول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان این مطلب گفت: دلیل کودک آزاری تنها ناشی از آسیب‌های اجتماعی نیست بلکه گاه به دلیل عدم آگاهی یا نبود مهارت در 

فرزند پروری رخ می‌دهد. او با اشاره به خط تماس ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، گفت: بیشترین تماس مردم با اورژانس اجتماعی در رتبه اول به دلیل کودک آزادی و در رتبه دوم به علت 

همسر آزاری است. به گفته سماوات، بر اساس آمار موجود در چند سال اخیر شاهد افزایش خدمات اورژانس اجتماعی هستیم که دلیل اصلی آن، شناخته شدن خط ۱۲۳ و اورژانش اجتماعی به عنوان نهاد حمایت‌کننده و اعتماد جامعه به حمایت‌کنندگی این نهاد است و بخشی دیگر نیز به دلیل آسیب نو پدید فضای مجازی و اینترنت و ماهواره است. سماوات ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی 

زنجیره وار هستند و با افزایش یک آسیب اجتماعی، آسیب‌های دیگر نیز افزایش می‌یابد. مثلا با افزایش اعتیاد و مشکلات اقتصادی و معیشتی و...، طلاق نیز افزایش می‌یابد. او گفت: شناسایی آسیب‌های اجتماعی براساس پژوهش‌ها و آمارها و آموزش مهارت‌های مرتبط با پیشگیری، می‌تواند نقش کمک‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران