شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ترافیک مصرفی شاد تا پایان دوره کرونا باید رایگان باشد. چون شاد ابزار ارایه آموزش پایه در دوره کروناست و جایگزین دیگری ندارد.

ترافیک مصرفی شاد تا پایان دوره کرونا باید رایگان باشد. چون شاد ابزار ارایه آموزش پایه در دوره کروناست و جایگزین دیگری ندارد. مدیر شبکه شاد با بیان این مطلب درباره شرایط فعلی استفاده از شبکه شاد و رایگان بودن این پلتفرم خاطرنشان کرد: شاد پلتفرم رسمی آموزش و پرورش برای آموزش‌های مجازی است و اپلیکیشنی بوده که از سوی وزارت آموزش و پرورش برای کاربری آموزش رسمی توصیه شده است. این سیاست ثابت وزارتخانه در دوره شیوع کرونا بوده و تاکنون تغییر نکرده است.

نیلوفر شرفی با بیان اینکه شاد تاکنون رایگان بوده است، اظهار داشت: شاد ابزار کمکی معلمان و دانش‌آموزان سراسر کشور برای آموزش‌های مجازی بوده که به صورت رایگان به ایشان ارایه خدمت می‌داده و فعلا بستر دیگری برای این منظور در نظر گرفته نشده است. او در پاسخ به این سوال که از اول تیرماه بسته‌های ویژه اینترنت رایگان آموزش مجازی به 

سیم کارت‌های دانش‌آموزی اختصاص می‌یابد؟ گفت: با توجه به مذاکراتی که با وزارت ارتباطات انجام دادیم، قرار شد سیم کارت دانش‌آموزی را در اولین فرصت آماده کنند و در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند. شرفی با اشاره بر تاکید بر اینکه مصرف اینترنت در شاد تا پایان کرونا باید رایگان باشد، گفت: چون شاد ابزار ارایه آموزش پایه در دوره کروناست و جایگزین دیگری ندارد. این موضوع سال گذشته با دستور رییس‌جمهور و امسال براساس مصوبه مجلس انجام شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران