شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در صورت تصویب قانون جدید ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی که پشت نوبت بیمه قرار دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند.

در صورت تصویب قانون جدید ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی که پشت نوبت بیمه قرار دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند. معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان این مطلب گفت: قانون قبل حق بیمه از محل ۱۵ درصد عوارض ساختمانی و ۷ درصد توسط خود کارگران پرداخت می‌شد و از سال ۹۳ تا پایان ۹۹ اجرایی شد. مهرداد قریب ادامه داد: اجرای این قانون باعث شد ۲۰ درصد سهم کارفرما تحقق پیدا نکند و همین موجب بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی شد و در نهایت تا پایان اسفند سال ۹۹ سازمان با ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شد. به گفته او، اصلاح قانون گذشته از یک سال قبل در دستور کار قرار گرفت و مباحث مختلفی مطرح و جلسات زیادی در تأمین اجتماعی و همچنین کمیسیون‌های مختلف برگزار شد و در نهایت شرکای اجتماعی، انجمن صنفی، نظام مهندسی کشور، وزارت کشور، شهرداری در آن جلسات حضور داشته و بعد از تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون به تأیید رسید. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: به دنبال مشکلات قانون قبلی، مستندات و گزارش نهایی را برای کمیسیون‌های مختلف مجلس ارسال و پیشنهاداتی به آنها ارایه کردیم که پس از بررسی‌های کارشناسی تصمیماتی اخذ کردیم تا بتوانیم منابع لازم برای تحت پوشش قرار دادن تمامی کارگران ساختمانی تأمین کنیم. او گفت: قانون جدید طی هفته‌های آینده مجدداً مطرح می‌شود و در صورت تصویب دیگر هیچ کارگر ساختمانی پشت نوبتی نخواهیم داشت و همه کارگران ساختمانی تحت پوشش قرار گرفته و از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران