شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پژوهشگران با انجام یک مطالعه حضور سه نوع ویروس، از جمله کروناویروس جدید را در نمونه‌های فاضلاب دو تصفیه‌خانه بررسی کردند.

پژوهشگران با انجام یک مطالعه حضور سه نوع ویروس، از جمله کروناویروس جدید را در نمونه‌های فاضلاب دو تصفیه‌خانه بررسی کردند.در مطالعاتی که تاکنون بر روی کروناویروس جدید یا 2-SARS-CoV انجام شده، مشخص شده است که این ویروس در مدفوع افراد مبتلا به کووید-۱۹ حضور دارد.با توجه به اینکه حضور این ویروس‌ها در فاضلاب هم به لحاظ سلامت عمومی و هم به لحاظ پیش‌بینی و پیشگیری از شیوع عفونت‌های ویروسی در جامعه اهمیت زیادی دارد، پژوهشگران با انجام یک مطالعه فراوانی آدنوویروس‌ها و انتروویروس‌ها و کروناویروس را در فاضلاب خام دو تصفیه‌خانه مورد بررسی قرار دادند.بررسی‌های این مطالعه نشان داد که از ۲۴ نمونه فاضلاب، در ۹ نمونه کروناویروس وجود داشت. همچنین ۱۹ نمونه (۷۹ درصد) از نظر وجود آدنوویروس و شش نمونه (۲۵ درصد) از نظر وجود انتروویروس‌ها مثبت بودند.پژوهشگران این تحقیق معتقدند که حضور ویروس‌ها در فاضلاب بیان‌گر این است که پایش فاضلاب می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم برای بررسی شیوع عفونت‌های ویروسی در جامعه به‌کار گرفته شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران