شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با توجه به اینکه اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران دارای۳۷ مرکز حرفه آموزی در نقاط مختلف استان تهران بوده و آمادگی لازم را جهت در اختیار قرار دادن امکانات خود به اداره کل زندان‌ها

با توجه به اینکه اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران دارای۳۷ مرکز  حرفه آموزی در نقاط مختلف استان تهران بوده و آمادگی لازم را جهت در اختیار قرار دادن امکانات خود به اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران برای حرفه آموزی زندانیان واجد شرایط دارد؛ مقرر شده تا تفاهم‌نامه فیمابین دستگاه‌های مربوطه امضاء شود.

معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران در این باره گفت: در این نشست مقرر شد اداره کل فنی و حرفه‌ای استان تهران مراکز تحت پوشش خود را به همراه استاد، در اختیار اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران جهت آموزش زندانیان موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار دهد. علی دیزجی افزود: با توجه به اینکهیکی از موانع اجرای کامل و موثر مراقبت الکترونیکی زندانیان، کمبود اعتبار و تجهیزات و نقص در زیر ساخت‌های موجود می‌باشد، کمک‌های خیر خواهانه در زمینه رفع نواقص موجود در جهت استفاده بیشتر از مراقبت‌های الکترونیکی و در نتیجه حضور مجرمان کم خطر و واجد شرایط قانونی در کنار خانواده، بی‌گمان آثار متعدد معنوی و اخروی بر خیرین خواهد داشت. او گفت: در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران آمادگی دارد تا چنانچه خیرین قصد مشارکت در طرح مذکور را جهت خرید تجهیزات الکترونیکی مربوطه با اوصاف تعیین شده توسط سازمان زندان‌ها را داشته باشند، جهت اقدامات بعدی آنان را به اداره کل زندان‌های استان تهران معرفی کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران