شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایران از امروز تا ۲۵ یا ۳۰ سال آینده فرصت دارد که از پنجره جمعیتی برای رونق تولید و توسعه کشور استفاده کند چراکه ظرف ۲۵ تا ۳۰ سال آینده،

ایران از امروز تا ۲۵ یا ۳۰ سال آینده فرصت دارد که از پنجره جمعیتی برای رونق تولید و توسعه کشور استفاده کند چراکه ظرف ۲۵ تا ۳۰ سال آینده، پنجره جمعیتی کشور بسته می‌شود. معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: ایران از امروز تا ۲۵ یا ۳۰ سال آینده فرصت دارد که از پنجره جمعیتی برای رونق تولید و توسعه کشور استفاده کند چراکه ظرف ۲۵ تا ۳۰ سال آینده، پنجره جمعیتی کشور بسته می‌شود. دکتر محمود کریمی با اشاره به اینکه در حوزه جمعیت‌شناسی هر چقدر هرم سنی یک کشور قاعده بزرگ‌تری داشته باشد، آن کشور موفق‌تر است، اظهار کرد: در مقابل، اگر در بالای هرم، تعداد افراد بیشتری نشان داده شود بیانگر سالمندی جمعیت و از دست رفتن فرصت پنجره جمعیتی است. او در ادامه اظهار کرد: در جامعه، گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، مولد هستند و زمانی که درصد این گروه سنی، خیلی بالاست، موتور توسعه کشور به حرکت در می‌آید.

 افراد گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ ساله در جوامع مختلف نیاز به مسکن، خودرو، شغل و همسر دارند و از طرف دیگر، نیروی مولد جامعه هستند. اگر جمعیت بالای ۶۵ سال یک کشور کمتر از ۱۰ درصد و جمعیت پایین‌تر از ۱۵ سال آن کشور کمتر از ۳۰ درصد و جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال، بالای ۵۰ درصد باشد، بهترین فرصت برای یک کشور است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران