شماره امروز: ۵۴۷

| | |

استاندار تهران بر ضرورت رصد جمعیت استان در برش‌های زمانی مختلف با رویکرد آینده پژوهانه تاکید کرد. انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای راهبردی جمعیت مشترک با وبینار تغییرات جمعیت ایران و جهان

استاندار تهران بر ضرورت رصد جمعیت استان در برش‌های زمانی مختلف با رویکرد آینده پژوهانه تاکید کرد. انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای راهبردی جمعیت مشترک با وبینار تغییرات جمعیت ایران و جهان با اشاره به نقش مهم جمعیت در امر سیاست‌گذاری و آینده نگری گفت: رصد کردن جمعیت در برش‌های زمانی مختلف نقش مهمی در سیاست‌گذاری بر مبنای رویکرد آینده پژوهانه دارد. او افزود: استان تهران با پیچیدگی و مشکلات خاصی مواجه است، از یک طرف به درجه‌ای از توسعه یافتگی دست یافتیم؛ از سوی دیگر امید به زندگی و نرخ باروری در استان تهران پایین است. سالانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت استان اضافه می‌شود که این امر در نتیجه مهاجرت به استان است؛ همچنان که طبق سرشماری سال ۹۵ جمعیت استان ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده و 

پیش بینی این است که جمعیت استان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۴ میلیون نفر می‌رسد. بندپی ادامه داد: پراکندگی جمعیت در استان تهران نیز بسیار زیاد است و جمعیت برخی شهرستان‌های استان معادل جمعیت یک استان است و پراکندگی جمعیت نامعقول است؛ چنانچه تراکم جمعیت در کشور ۵۰ نفر در کیلومترمربع، در استان تهران ۹۹۰ نفر و در شهرستان بهارستان ۱۰ هزار نفر در کیلومترمربع است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران