شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه مراکز شبه‌خانواده حدود ۱۵ سال است که در تهران فعالیت می‌کنند، گفت:

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه مراکز شبه‌خانواده حدود ۱۵ سال است که در تهران فعالیت می‌کنند، گفت: حدود ۴ هزار کودک در این مراکز نگهداری می‌شوند. امین شاهرخی افزود: در گذشته مراکز نگهداری کودکان به صورت حجیم و گسترده وجود دارد و کودکان زیادی در این مراکز نگهداری می‌شدند، کودکان در این مراکز آموزش‌های لازم را نمی‌دیدند و حمایت و مراقبت خوبی از این کودکان نمی‌شد. او ادامه داد: با تدبیری که اندیشیده شد این کودکان به مراکز  شبه خانواده‌ها سپرده شدند. 

در این مراکز هم نظارت و هم تربیت و آموزش کودکان به خوبی در حال انجام است و آموزش این کودکان نسبت به گذشته متفاوت و بسیار موثر شده است. در تهران حدود ۷۰ مرکز شبه خانواده وجود دارد و براساس آیین نامه باید ۱۰ الی ۱۵ کودک در این مراکز نگهداری شوند. شاهرخی تصریح کرد: ما این سیاست کوچک‌سازی مراکز را در خصوص دیگر مددجویان مانند سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز دیده شده است و به مرور در حال اجراست و در آینده نزدیک شاهد افتتاح این مراکز برای این گروه از مددجویان نیز خواهیم. او با بیان اینکه پروسه مراکز خانه کوچک برای افراد دارای معلولیت و سالمندان درحال انجام است، خاطرنشان کرد: مراکز شبه خانواده حدود ۱۵ سال است که در حال فعالیت هستند. در سطح استان تهران نیز حدود ۴ هزار کودک در مراکز شبه خانواده نگهداری می‌شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران