شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور نحوه اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور نحوه اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در این بخشنامه که از سوی مصطفی سالاری ابلاغ شد، آمده است، همه مستمری‌بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگانی که در تاریخ اجرای متناسب‌سازی پرونده آنها فعال بوده یا افرادی که حداکثر تا پایان دوره برنامه ششم توسعه مستمری آنها برقرار شده یا مجددا فعال می‌شود، مشمول این بخشنامه هستند.تاریخ اجرای متناسب‌سازی مرحله دوم از ابتدای سال جاری است و درخصوص احکام برقراری بازنشستگی و بازماندگان در سال جاری، تاریخ اجرای متناسب‌سازی از تاریخ برقراری و در خصوص احکام برقراری ازکارافتادگی‌کلی، از تاریخ پرداخت مستمری خواهد بود.

  متناسب‌سازی ۷۵ درصد اعاده سطح 

نسبت به زمان برقراری

با اجرای این بخشنامه فاصله حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر با اولین حکم بازنشستگی آنان به میزان ۷۵ درصد ترمیم می‌شود. مبلغ متناسب‌سازی ۷۵ درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری با مبلغ پایه مستمری ماهیانه جمع و در سنوات آتی، مشمول افزایشات موضوع ماده ۹۶ قانون خواهد بود.

     متناسب‌سازی مزایای جنبی

مزایای جنبی بازنشستگان و مستمری بگیران نیز مشمول متناسب‌سازی قرار گرفته است و بر همین اساس کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران که پس از افزایش سالانه در سال جاری به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است و با متناسب‌سازی به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.همچنین کمک هزینه مسکن از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، کمک هزینه عائله مندی از ۸۸ هزار و ۵۱ تومان به ۳۷۰ هزار و ۲۷۱ تومان و کمک هزینه اولاد از ۱۷ هزار و ۷۸۲ تومان به ۹۵ هزار و ۹۹۶ تومان رسید.

     تفاوت تطبیق متناسب‌سازی 

حداقل دریافتی براساس سابقه

مستمری آن دسته از افراد مشمول ماده (۱۱۱) قانون تامین‌اجتماعی که ۲۰ سال و کمتر سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند، بعد از افزایش سنواتی حقوق سال ۱۴۰۰ و اجرای متناسب‌سازی مرحله دوم کمتر از ۳ میلیون تومان نخواهد بود و این مبلغ به ازای هر سال سابقه بالاتر از ۲۰ سال به میزان ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.میزان سابقه مورد احتساب بر اساس مجموع سوابق اصلی و ارفاقی بیمه شده تا سقف ۳۵ سال است و حداقل ناخالص پرداختی بابت مستمری و مزایای جنبی پس از اعمال متناسب‌سازی با احتساب کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه حق اولاد بابت ۲ فرزند کمتر از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نخواهد بود.

  تفاوت تطبیق متناسب‌سازی 50 درصدی

پس از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی، مجموع افزایش مستمری و مزایای جنبی سال ۱۴۰۰ هیچ یک از مستمری‌بگیران نباید کمتر از پنجاه درصد و بیشتر از صددرصد مجموع مستمری و مزایای جنبی ناخالص دریافتی وی در اسفندماه سال ۱۳۹۹ باشد.10اردیبهشت ماه اطلاعیه‌ای از سازمان تامین اجتماعی در حضور رییس کانون عالی بازنشستگان و رییس اتحادیه پیشکسوتان بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر اعضای کانون‌های بازنشستگی اعلام شد که براساس آن اعمال ماده۹۶ (افزایش سنواتی) بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب‌سازی اسفند سال ۱۳۹۹ مستمری بگیران صورت گرفت. ۷۵ درصد عقب ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری جبران شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران