شماره امروز: ۵۴۷

| | |

زنان سرپرست خانوار از گروه‌های هدف حوزه حمایت‌ اجتماعی هستند و این موضوع حداقل در دو اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی تاکید شده است.

زنان سرپرست خانوار از گروه‌های هدف حوزه حمایت‌ اجتماعی هستند و این موضوع حداقل در دو اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی تاکید شده است.رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان مطلب فوق گفت: واقعیت این است که میزان مستمری‌های اعطا شده به زنان سرپرست خانوار که برای خانواده پنج نفره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است، کافی نیست و این زنان عموما مشکل مسکن دارند.سیدحسن موسوی چلک خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال ۹۵، تعداد زنان سرپرست خانوار سه میلیون و ۶۰ هزار نفر است که با توجه به افزایش جمعیت این آمار اکنون بین سه و نیم تا چهار میلیون نفر تخمین زده می‌شود.رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه حمایت از زنان سرپرست خانوار در سازمان‌های حمایتی مسبوق به سابقه است، اضافه کرد: همه زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت مالی نیستند. یک میلیون و ۳۰۰ هزار زن سرپرست خاوار تحت پوشش کمیته امداد و کمتر از ۳۰۰ هزار نفر نیز تحت پوشش بهزیستی و مستمری‌بگیر هستند.موسوی چلک تصریح کرد: حمایت‌های مالی از زنان سرپرست خانوار به صورت مستمری، موردی یا تلفیقی است. مستمری زنان سرپرست خانوار براساس بعد خانوار از یک نفر تا پنج نفر متفاوت است اما این مستمری‌ها، ارقام بالایی نیست. او ادامه داد: مستمری‌ها در لایحه بودجه دولت ۲۵ درصد رشد داشت و با این وجود بازهم سازمان برنامه و بودجه در قالب بخشنامه‌ای، این مستمری‌ها را در قالب ماده قانونی افزایش داد تا ماهانه برای خانواده یک نفر ۳۰۰ هزار تومان و برای خانواده پنج نفره یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان باشد.رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: بخش دیگری از حمایت‌های زنان سرپرست خانوار در قالب حمایت از اشتغال آنان، اعطای تسهیلات اشتغال، خرید لوازم کار و پرداخت هزینه اجاره محل کار است و همه آنان بیمه پایه نیز دارند. کمک‌های درمانی و تحصیلی نیز بر حسب منابع پرداخت می‌شود.موسوی چلک افزود: حمایت از زنان سرپرست خانوار ضروری است و به مشارکت‌ها نمی‌توان به عنوان منبع پایدار نگاه کرد بلکه این امر به ویژه در بحران‌ها، وظیفه حاکمیت است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت باید مستقیم حمایت‌ها را انجام دهد. او درباره نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز گفت: هنگام ورود زنان سرپرست خانوار به حوزه پوششی بهزیستی و کمیته امداد، پرونده برای آنان تشکیل می‌شود و از آنجا هر خانواده با یک مددکار اجتماعی مرتبط می‌شود و از این طریق به حوزه‌هایی مانند بیمه معرفی می‌شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران