شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شرایط بازنشستگی و بازنشستگی پیش از موعد در این صندوق را در سال جاری اعلام کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شرایط بازنشستگی و بازنشستگی پیش از موعد در این صندوق را در سال جاری اعلام کرد.علی شیرکانی، با اشاره به چهار گروه مستمری بگیر در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: مستمری بگیر ناشی از فوت که خانواده مستمری را دریافت می‌کنند، مستمری بگیر ناشی از سالمندی، مستمری بگیر از کارافتادگی و مستمری بگیر ناشی از بازنشستگی پیش از موعد این چهار دسته هستند. او درباره مشمولان بازنشستگی پیش از موعد اظهار کرد: براساس بند ب ماده ۵۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، از سال ۹۵ دولت مکلف است تمام بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را که به سن ۷۰ سالگی رسیده‌اند در صورت تقاضا و برخورداری از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته کرده و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری آنها را پرداخت کند.شیرکانی افزود: از تاریخ لازم الاجرا شدن این بند تا پنج سال، هر سال یک سال از سقف سن بازنشستگی کسر و یک سال به سنوات بیمه‌پردازی اضافه می‌شود. همچنین میزان مستمری بیمه‌شدگانی که براساس قانون مذکور بازنشسته می‌شوند براساس سنوات بیمه‌پردازی در صندوق محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران