شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به نوع مراجعات و خدمات خاص این سازمان، انتخاب سازمان پزشکی قانونی کشور برای کمک و حمایت از سوی خیرین را نشانه هوشمندی و درک آنان از اهمیت کار پزشکی قانونی دانست

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به نوع مراجعات و خدمات خاص این سازمان، انتخاب سازمان پزشکی قانونی کشور برای کمک و حمایت از سوی خیرین را نشانه هوشمندی و درک آنان از اهمیت کار پزشکی قانونی دانست.عباس مسجدی گفت: مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افرادی دردمند و آسیب‌دیده هستند که فراهم بودن فضای مناسب و استاندارد می‌تواند زمینه ارایه خدمت بهتر با حفظ آرامش را برای آنان فراهم کند. رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به وضعیت فضاهای عمرانی و ساختمان‌های فعال پزشکی قانونی در کشور گفت: هم‌اکنون ۳۸۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور به مردم ارایه خدمت می‌کنند این درحالی است که ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن مرکز قضایی فاقد پزشکی قانونی هستند. او خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های بسیار سازمان هنوز موفق به راه‌اندازی مرکز در این شهرستان‌ها نشده و اهالی این شهرها ناچارند برای دریافت خدمات پزشکی قانونی حداقل ۸۰ کیلومتر تا رسیدن به اولین مرکز پزشکی قانونی طی کنند.مسجدی تصریح کرد: پزشکان و کارشناسان خدوم سازمان در راستای اجرای عدالت و صدور رأی عادلانه قضات در پرونده‌ها اظهارنظر می‌کنند که تعداد پرونده‌های ارجاعی سازمان در طول سال به حدود ۲.۵ میلیون پرونده در بخش‌های معاینات، آزمایشگاه، کمیسیون، تشریح و.... می‌رسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران