شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران گفت: تسهیل دسترسی به وکیل تسخیری در دادسرای رسیدگی به جرایم نوجوانان و اطفال با تمهید دادسرای اطفال و موافقت دادستان تهران فراهم شد.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران گفت: تسهیل دسترسی به وکیل تسخیری در دادسرای رسیدگی به جرایم نوجوانان و اطفال با تمهید دادسرای اطفال و موافقت دادستان تهران فراهم شد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، المیرا نقی‌زاده گفت: در راستای حمایت از متهمان نوجوان، قوانین حمایتی متعددی از جمله حق برخوردار شدن از وکیل تسخیری موضوع مواد ۳۴۷ و خصوصاً ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطرح شده است و دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان را مکلف نموده در صورت عدم تعیین وکیل از سوی ولی یا سرپرست قانونی، نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و نوجوانان اقدام کنند. وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از طولانی شدن فرایند تحقیقات مقدماتی و رعایت دادرسی عادلانه، بیان کرد: ضرورت ایجاب می‌کرد به جای مکاتبات متعدد در هر پرونده و درخواست وکیل از دادگستری یا مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، روزانه به‌طور مستمر این وکلاء درمحل دادسرای استقرار یابند که امر دفاع از متهمان نوجوان، بدون فوت وقت صورت گیرد. معاون دادستان ادامه داد: برای نیل به این هدف نسبت به برگزاری جلسه با ریاست مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه اقدام و در نتیجه رایزنی‌های انجام شده توافق گردید به‌طور مستمر و روزانه، چند وکیل در محل دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان حضور یابند و دفاع از پرونده نوجوانان را به عهده بگیرند. برخی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز هم اقدام به همکاری مستمر و قبول وکالت نوجوانان به عنوان وکیل تسخیری کرده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران