شماره امروز: ۵۴۷

جزییات تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۰ اعلام شد

| | |

سال‌هاست که افزایش تعرفه‌های پزشکی باعث اعتراض بیماران می‌شود و از سوی دیگر حتی پزشکان و متخصصان هم از میزان این افزایش رضایت ندارند. دلیل اصلی این مشکل واقعی نبودن سرانه بهداشت است.

سال‌هاست که افزایش تعرفه‌های پزشکی باعث اعتراض بیماران می‌شود و از سوی دیگر حتی پزشکان و متخصصان هم از میزان این افزایش رضایت ندارند. دلیل اصلی این مشکل واقعی نبودن سرانه بهداشت است. از سوی سهمی که مردم باید از ویزیت دکترها پرداخت کنند، واقعا برای افراد بی‌بضاعت کمر شکن است و بیمه‌ها هم در این رابطه کار خاصی انجام نمی‌دهند. اما از آنجایی که هر سال حقوق و درآمد همه اقشار جامعه افرایش پیدا می‌کند، بالا رفتن تعرفه‌های پزشکی هم امری اجتناب ناپذیر است. دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت درباره جزییات رشد تعرفه‌های سال ۱۴۰۰، گفت: تعرفه‌های امسال حدودا در کل ۲۸.۵ درصد بود که در اجزای مختلفی مانند ویزیت، جزو فنی، جزو حرفه‌ای، هتلینگ، دارو و دندان‌پزشکی تقسیم شده است.

    مشوق تعرفه‌ای

 برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک

دکتر سجاد رضوی افزود: سیاست‌گذاری که در تعیین تعرفه‌های امسال شد، این بود که با توجه به الزام اجرای نسخه‌الکترونیک در کشور که در قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است و در سال ۱۳۹۹ هم بر اجرای آن تاکید شده بود، سهم اصلی افزایش تعرفه ویزیت را با این شرط گذاشتیم که به صورت الکترونیک انجام شود. بر این اساس ویزیت در بخش دولتی و خصوصی تقریبا۳۰ درصد افزایش یافت. البته این افزایش در صورتی است که با نسخه الکترونیک باشد، اما اگر نسخه الکترونیک نباشد، افزایش ویزیت۱۰ درصد خواهد بود. به هر حال نسخه‌نویسی الکترونیک حُسن‌های زیادی برای جامعه، مردم و کشور دارد. به عنوان مثال تعرفه ویزیت پزشکی عمومی در بخش دولتی در صورت اجرای نسخه الکترونیک۱۹۴ هزار ریال است، اما بدون نسخه الکترونیک۱۶۴ هزار ریال است.

  افزایش محسوس جزو حرفه‌ای 

در بخش دولتی

دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت گفت: درباره جزو حرفه‌ای قانون بالادستی داشتیم که هم ماده ۹ احکام دایمی و هم سیاست‌های ابلاغی اعلام شده بود که حق فنی تمام بخش‌ها یکسان شود. ما توانستیم سال گذشته این اقدام را در بخش دندان‌پزشکی به صورت کامل انجام دهیم و در حوزه پزشکی هم در دو بخش خیریه و خصوصی حق فنی‌ها را یکسان کردیم، اما به دلیل فاصله زیادی که بخش دولتی در زمینه حق فنی، با بخش خصوصی دارد، این به یک‌باره امکان‌پذیر نیست و باید به تدریج اتفاق بیفتد.  رضوی ادامه داد: طبق معمول مشکلاتی که در بخش خصوصی وجود دارد، به ویژه در قسمت جزو فنی و هتلینگ، ما در بخش خصوصی سیاست‌گذاری مان این بود که جزو فنی و هتلینگ تقریبا حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد در بخش خصوصی افزایش یابد که با توجه به تورم و تغییرات قیمت ارز که به ویژه در قسمت لوازم خارجی است، محاسبه شده است.

    وضعیت افزایش تعرفه در دندان‌پزشکی و دارو

وی همچنین اظهار کرد: در قسمت دندان‌پزشکی می‌دانید در بخش خصوصی، بیمه‌های تکمیلی تقریبا حمایت بالایی دارند. در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش در حوزه دندان‌پزشکی داشتیم که به وضعیت فنی و لوازم و تجهیزات رشته دندان‌پزشکی برمی‌گردد و سعی شد این اصلاحات انجام شود. در بخش دولتی متاسفانه دندان‌پزشکی حمایت زیادی نمی‌شود که امیدواریم در آینده با تدابیری که سنجیده می‌شود، بیمه‌های دولتی هم بتوانند خدمات بیشتری در حوزه دندان‌پزشکی حمایت کنند. در حال حاضر ۱۴ خدمت دندان‌پزشکی تحت حمایت بیمه پایه است. رضوی گفت: در حوزه دارو و لوازم بحث این بود که برای سال ۱۴۰۰ افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی دیدند که این افزایش دیده شد و در حوزه لوازم و تجهیزات هم در حد تورم دیده شد. از آنجایی که تغییرات قیمت ارز در بخش دارو، حداقل در شش ماه سال ۱۳۹۹ با کمک دولت تغییری نداشت، زیاد در دارو تغییر نداشتیم و در حد همین۱۵ تا ۲۰ درصد بود. اما در زمینه لوازم و تجهیزات از آنجایی که پوشش ارزی‌شان تغییر کرده ۳۰ تا ۴۰ درصد آنجا را هم تغییر دادیم تا انجام شود.

    تعرفه‌ها بر مدار نسخه الکترونیک

وی تاکید کرد: بحث‌ها در تعرفه‌های امسال این بود که نسخه الکترونیک راه بیفتد. از جامعه پزشکی که همیشه کمک کردند، انتظار داریم که بحث زیرمیزی اتفاق نیفتد. وقتی دولت قبول کرد که تعرفه ۲۸.۵ درصد افزایش یابد، دیگر ما تغییر قیمت پنهانی نباید داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم هم در بخش دولتی و هم خصوصی به مردم سرویس مناسبی ارایه دهیم.

   پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد؟

رضوی درباره افزایش سهم بیمار در پرداخت از جیب با توجه به افزایش تعرفه‌ها، گفت: اگر جداول را ببینید ما سهم پرداخت از جیب مردم را بر اساس پایین‌ترین میزان افزایش، در نظر گرفته‌ایم. به عنوان مثال نگفتیم که اگر جزو حرفه‌ای پزشک در بخش دولتی۵۰ درصد زیاد شد، پرداخت مردم هم ۵۰ درصد زیاد شود، بلکه پرداخت جزو حرفه‌ای افزایش یافته را بیمه‌ها برعهده گرفته‌اند و پرداخت فرانشیز بر اساس جزو پایینی افزایش است. یعنی پایین‌ترین میزان رشد ملاک ۵ تا ۱۰ درصد فرانشیز مردم است. به عنوان مثال جزو حرفه‌ای برای پزشکان اگر تمام وقت نباشند، حدود ۱۴ هزار تومان است، اما اگر تمام وقت باشد، ۳۲ هزار تومان است. حال بیمار بر اساس ۱۴ هزار تومان فرانشیز پرداخت می‌کند و هزینه‌ای را بابت تمام وقتی پزشک پرداخت نمی‌کند. این سیاست لحاظ شده که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند.در حال حاضر فرانشیز مردم در بخش بستری دولتی۱۰ درصد و در روستایی۵ درصد است و در بخش سرپایی دولتی هم ۳۰ درصد است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران