شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پروانه‌ها با پای خود مزه را احساس می‌کنند . شتر در هنگام تشنگی می تواند 95 لیتر آب را در کمتر از 3 دقیقه بنوشد .

  پروانه‌ها با پای خود مزه را احساس می‌کنند .

   شتر در هنگام تشنگی می تواند 95 لیتر آب را در کمتر از 3 دقیقه بنوشد .

  تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور می‌میرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار می‌میرند. 

   گربه وسگ هر کدام 5 گروه خونی دارند و انسان 4 گروه.

  زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.

   سریع‌ترین عضله بدن انسان زبان است.

   در سال 1980 بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت.

   طول قد هر انسان سالم برابر 8 وجب دست خود اوست.

   طول رگ‌های بدن انسان 560 هزار کیلومتر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران