شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در ایران مساله نژادی وجود نداشته و تبعیض نژادی را در غرب داریم و مساله‌ای که استارت آن توسط رسانه بیگانه آغاز شده

در ایران مساله نژادی وجود نداشته و تبعیض نژادی را در غرب داریم و مساله‌ای که استارت آن توسط رسانه بیگانه آغاز شده ما نباید در دام آن بیفتیم این اتفاق بسیار نگران کننده است. زهرا نژاد بهرام، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان این مطلب گفت: متاسفانه بارها پیش از سال نو گفتیم که شهر تهران کرونا زده و غم زده است و آثار نوروز به داخل شهر آورده شود و شکل شهر نوروزی شود اما این اقدام صورت نگرفت. محمد جواد حق‌شناس نیز در این باره گفت: شأن سیاست‌گذاری شأن شورا و شأن اجرا برای شهرداری است. ما در این دوره برای اولین بار نوروزخوانی را آغاز کردیم و شهرداری هم در ادوار مختلف برای مساله شادی در نوروز اقدام کرده است. رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به بخشنامه مربوط به حاجی فیروز گفت: متأسفانه موضوعی 

نا به جا با بخشنامه معاون اجتماعی شهرداری در کشور رخ داد. نژاد پرستی هیچ موضوعیتی در کشور نداشته و بخشنامه‌پذیر نیست. این امر نباید رخ می‌داد و بخشنامه باید پس گرفته می‌شد. شهرداری باید بداند که کجا قرار دارد و باید بداند که نباید سیاست‌گذاری کند و لازم است این بخشنامه را اصلاح کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران