شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آنچه نباید اتفاق می‌افتاد افتاد و در این بین وزیر بهداشت و درمان نیز بیش از هر کسی به اوضاع پیش آمده معترض است. در حالی که رییس دولت از فروکش کردن کرونا در کشور خبر می‌دهد،

آنچه نباید اتفاق می‌افتاد افتاد و در این بین وزیر بهداشت و درمان نیز بیش از هر کسی به اوضاع پیش آمده معترض است. در حالی که رییس دولت از فروکش کردن کرونا در کشور خبر می‌دهد، آمار و ارقامی که از سوی وزارت بهداشت و درمان اعلام می‌شود، گویای حقیقت تلخ دیگری است. هر چه گفتیم و التماس کردیم که صبوری کنید تا ویروس سرکش انگلیسی گسترش پیدا نکند، توجه نکردند، روزهای سختی در پیش است امیدوارم دستاوردهای افتخارآمیز گذشته به سادگی به باد نرود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ویروس سرکش انگلیسی از راه رسید، خوزستان را گرفتار کرد، شبانه روز تلاش کردیم تا در آن استان که بیشتر از سه پیک کشوری قبلی گرفتارمان کرد مهارش کنیم. عملا ضرب شست ویروس موتاسیون یافته را چشیدیم. ویروس مهاجم از هوا و زمین به دلایلی که جای بحثش در این مقال نمی‌گنجد به همه جا پر گشود. نمکی ادامه داد: گفتیم اقتصاد گردشگری اهمیت دارد ولی سرمایه اجتماعی نظام سلامت و هزینه‌های شیوع مجدد بیماری و اثراتش بر اقتصاد خرد و کلان کشور نیز بی‌اهمیت نیست. گفتیم  اگر به حرف‌های کارشناسی مان گوش ندهند بهار سختی در پیش است. شاید بدین دلیل باور نکردند که اولا وزن ویروس موتاسیون یافته را در محاسبات اپیدمیولوژیک ما نمی‌شناختند و ثانیا سه پیک سنگین قبلی را آرام، بی صدا و مظلومانه همکاران‌مان مدیریت کردند و گروهی فکر کردند که فراز و فرود منحنی‌ها شاید به شیوه فوتوشاپ است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران