شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازماندگی از تحصیل ۱۴۰ هزار دانش‌آموز و بازگرداندن ۱۰ هزار نفر از آنها به چرخه تحصیل خبر داد. احمد میدری اظهار داشت: ابتدا تاکید داریم که زحمت عمده این کار بر عهده بنیاد احسان است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازماندگی از تحصیل ۱۴۰ هزار دانش‌آموز و بازگرداندن ۱۰ هزار نفر از آنها به چرخه تحصیل خبر داد. احمد میدری اظهار داشت: ابتدا تاکید داریم که زحمت عمده این کار بر عهده بنیاد احسان است.

 اگر موسسات و اشخاص حقوقی بخواهند از این زیرساخت استفاده کنند می‌توانند با هم همراهی کنند تا کارهای خیر هدفمند انجام شود. میدری گفت: جای قدردانی دارد که یک مجموعه تلاش به حل مسائل کشور داشته باشد، اما پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وضعیت خانواده‌های آسیب دیده از کرونا را جمع آوری کرده است. قرار بود این سامانه از سال ٨٣ تشکیل شود تا بتواند بین موسساتی که در حوزه امور خیریه کار می‌کنند، هماهنگی ایجاد کند و آنها را دچار موازی‌کاری نکند.

 در عین حال می‌بینیم که در کشورهای دیگر مشخص شده پس از ٢ سال ۵۰ درصد از کسانی که از زندان مرخص می‌شوند مجدد به زندان باز می‌گردند. معاون رفاه وزارت کار گفت: قرار شد برای کاهش نرخ بازگشت به زندان اطلاعات آن به نهادهای حمایتی داده شود و برنامه‌های توانمند کردن را سیستم تعیین کند. ما همچنین با آموزش و پرورش و بنیاد برکت همکاری کردیم که فرزندان بازمانده از تحصیل را شناسایی کنیم و بررسی شود چرا اینها از تحصیل باز ماندند؟ در حال حاضر ما ‌می‌توانیم تشخیص دهیم که چرا برخی دانش‌آموزان به مدرسه نمی‌روند و ما می‌توانیم خانواده را حمایت کنیم.

 میدری درباره وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل گفت: پیش از کرونا آماری داشتیم مبنی بر اینکه ١۴٠ هزار کودک مدرسه نمی‌رفتند که با شناسایی و حمایت آنها ١٠ هزار نفر به چرخه تحصیل بازگردانده شدند. ما حمایت‌ها از دانش‌آموزان را ادامه می‌دهیم و طرح حمایت از کودکان بازمانده با همکاری بنیاد برکت در شهرستان‌های بهارستان، خرمشهر و بشاگرد عملیاتی شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران