شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که عیدی تمام خانوارهای مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی نیز بعد از تامین اعتبار پرداخت و روی کارت بانکی آنها شارژ شد.

رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که عیدی تمام خانوارهای مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی نیز بعد از تامین اعتبار پرداخت و روی کارت بانکی آنها شارژ شد. وحید قبادی‌دانا با بیان اینکه مستمری مددجویان سازمان بهزیستی برای یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار پرداخت شد، اظهار کرد: جمعاً مبلغ ۲۷۱ میلیارد تومان جهت پرداخت مستمری مددجویان سازمان بهزیستی در اسفندماه تخصیص داده شده بود که روی کارت بانکی افراد شارژ شد. برای یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار مبلغ ۸۸ میلیارد تومان به عنوان عیدی (البته این مبلغ ناچیز و محدود است) بین ۷۳ هزار تومان تا ۱۳۸ هزار تومان بر اساس بعد خانوار پرداخت شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران