شماره امروز: ۵۴۷

| | |

واکسیناسیون کرونای کارکنان سازمان بهشت زهرا (س) چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ بر اساس اولویت‌بندی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت با حضور محمدرضا سلمانی رییس مرکز بهداشت جنوب تهران و سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) و پرسنل سازمان بهشت زهرا (س) در مجتمع عروجیان آغاز شد.

واکسیناسیون کرونای کارکنان سازمان بهشت زهرا (س) چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ بر اساس اولویت‌بندی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت با حضور محمدرضا سلمانی رییس مرکز بهداشت جنوب تهران و سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) و پرسنل سازمان بهشت زهرا (س) در مجتمع عروجیان آغاز شد. سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) در مراسم آغاز واکسیناسیون کارکنان سازمان بهشت زهرا (س) با اولویت پرسنل سالن‌های تطهیر گفت: سازمان بهشت زهرا (س) یکسال پر درد و رنجی را در بحران کرونا سپری کرد و لازم است به جهت تخصیص واکسن کرونا به پرسنلی که یکسال در خط اول نبرد با کرونا قرار داشتند، از دکتر نمکی وزیر بهداشت تقدیر و تشکر کنم. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران