شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به چهار پرونده در دادگاه مطبوعات خبر داد. احمد مومنی راد اظهارداشت:

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به چهار پرونده در دادگاه مطبوعات خبر داد. احمد مومنی راد اظهارداشت: روز یکشنبه ۱۰ اسفند سال ۱۳۹۹در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی چهار پرونده بررسی شد. او ادامه داد: پرونده اول مربوط مدیر مسوول خبرگزاری «ایرنا» با اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بود که پس از تشکیل دادگاه وکیل شاکی رضایت خود را به ریاست دادگاه اعلام کرد و پرونده مختومه شد. پرونده دوم مدیر مسوول «پایگاه انتخاب خبر» مستحق تخفیف دانسته نشد. در پرونده سوم مدیر مسوول «پایگاه خبری نفت ما» مجرم شناخته نشد و در پرونده چهارم مدیرمسوول روزنامه «عطریاس» با اکثریت آراء متهم مجرم شناخته شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران