شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان جوانان هلال احمر از مشارکت ۲۰۰ هزار نفر از جوانان هلال احمر در طرح ناظران سلامت خبر داد. محمد گل فشان گفت: سازمان جوانان هلال احمر با قدمتی۷۳ ساله قدیمی‌ترین بخش هلال احمر است.

رییس سازمان جوانان هلال احمر از مشارکت ۲۰۰ هزار نفر از جوانان هلال احمر در طرح ناظران سلامت خبر داد. محمد گل فشان گفت: سازمان جوانان هلال احمر با قدمتی۷۳ ساله قدیمی‌ترین بخش هلال احمر است. در طرح ناظران سلامت بالغ بر ۱۹۹ هزار نفر از جوانان هلال احمر فعالیت داشتند و ۱۲۲ هزار تیم۲ الی۳ نفره نیز در زمینه نظارت بر اماکن مشارکت داشتند.

 بیش از یک میلیون مکان نیز مورد نظارت قرار گرفتند. همچنین بیش از ۷ میلیون نفر نیز از خدمات هلال احمر بهره مند شدند و۱۹۱ هزار تیم مراقبتی ما نیزدر اجرای این طرح فعالیت داشتند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران