شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه نقشه کلانی از مرحله پیش از ورود به نظام آموزشی تا بازنشستگی در دست نداریم گفت:

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه نقشه کلانی از مرحله پیش از ورود به نظام آموزشی تا بازنشستگی در دست نداریم گفت: اکنون تهیه سند «معلم صفر تا صد» در دستورکار و در حال انجام است. محمود امانی طهرانی چهار محور اصلی عملکردی برای دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش تعیین و اظهار کرد: معتقدم اگر این چهار محور به‌طور نسبی بهبود یابد حال آموزش و پرورش بهتر می‌شود. محور نخست جذب، ورود، نگه داشت و ارتقای معلم است. نقشه کلانی از پیش از ورود به سیستم تا بازنشستگی را در این جریان در دست نداریم. اکنون تهیه سند «معلم صفر تا صد» در دستورکار و در حال انجام است. او افزود: دومین محور ارزشیابی است. اگر بازخوردگیری موثری در کل سطوح از دانش‌آموز تا ستاد داشته باشیم که داده‌های معتبر در آن وجود داشته باشد به ما کمک بسیاری در ارتقای کیفیت آموزش می‌کند. ساماندهی عرصه ارزشیابی از مهم‌ترین ماموریت‌های نظام آموزشی است. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش محور سوم را مدیریت مشارکتی مدرسه دانست و گفت: وقتی سند می‌گوید مدرسه کانون تربیتی محله است یعنی باید مدارس نقطه‌ای باشند که آینده یک محله را تغییر دهند و باید مانند بافتی که به بدن پیوند می‌خورد، پیوند مدرسه با محله بگیرد و مانند عضوی از محله باشد. تمام محله هم باید به فکر مدرسه باشند. مدرسه باید دایم فکر کند برای محله چه کند و چه طور دانش‌آموزانی را تربیت کند که در محله کنشگر باشند که عمدتا به مدیریت مدرسه برمی‌گردد. مدرسه باید ملتی و عمومی و مال مردم باشد. امانی افزود: محور چهارم، برنامه‌های درسی است که طبق آن باید اهداف عالی حیات طیبه تا کف مدرسه بیاید و به فعل‌های روزانه مدرسه تبدیل شود. این محورها همه با هم یک سیستم را می‌سازند. او ادامه داد: اکنون این چهار محور را مبنا قرار دادیم که الزاماتی دارد. به سهم خودم وظیفه دارم این فرهنگ، نگاه و این اولویت بندی را جا بیندازم و به شکل‌گیری برنامه‌هایی که معطوف به این نقاط باشد کمک کنم. امانی درباره بازنگری در مصوبات قدیمی مدارس نیز گفت: درباره بروز رسانی مقررات و آیین نامه‌ها، علت تاخیر فراوان این است که این نوع کارها از جنس خلق ایده هستند و خلق ایده‌های جدید زمان می‌برند. آیین نامه اجرایی مدارس، قدیمی نبود اما وقتی می‌خواست خودش را با گزاره‌های سند انطباق دهد باید خلق ایده می‌کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران