شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تست منفی کاذب در اپیدمی ها را پدیده ای بسیار خطرناک دانست.علیرضا زالی، با اشاره به اینکه مهم ترین راه مقابله با بیماری تعیین یک استراتژی استاندارد تشخیصی بود، گفت:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تست منفی کاذب در اپیدمی ها را پدیده ای بسیار خطرناک دانست.علیرضا زالی، با اشاره به اینکه مهم ترین راه مقابله با بیماری تعیین یک استراتژی استاندارد تشخیصی بود، گفت: حصول نتایج قطعی چگونگی تشخیص کووید ۱۹ به کمک تست PCR در عرصه جهانی، حدود ۴۰ روز زمان برد و کشور ما هم به همت محققین و دانشمندان در این حوزه به جرگه جهانی پیوست و این اقدام تشخیصی را به کار گرفت. او تصریح کرد: شناسایی، ردیابی، رهگیری، غربالگری و 

دیده وری بیماری کرونا به شدت معطوف به تست های تشخیصی بوده که شالوده اصلی آن هم تست های PCR است. اهمیت این تست در تشخیص بیماری، نشان از جایگاه حساس و ویژه نمونه گیران دارد. زالی بر تاثیر کیفیت تست تشخیصی کووید ۱۹ بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی مردم تاکید کرد و گفت: از دالان تست PCR می توان ادامه مسیر شغلی و زندگی فرد را تعیین کرد، از همین رو کیفیت انجام این تست به شدت حائز اهمیت است. او اظهار کرد: از همان روزهای آغازین، تضمین کیفیت تست های PCR دغدغه بزرگی بود، چراکه پدیده تست منفی کاذب در اپیدمی ها، 

پدیده ای بسیار خطرناک است و آثار زیانبار بهداشتی به همراه دارد. زالی، رکوردشکنی کمی و کیفیت ایمن و اثربخش تست های انجام شده در دانشگاه را شایسته تقدیر دانست و افزود: ماهیت کار در آزمایشگاه ها، به ویژه در شرایط بحرانی اینچنینی، تعطیلی ناپذیر و شبانه روزی است، زیرا در هر زمان و هر مکان ممکن است به حضور یک نمونه گیر کروناویروس نیاز باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران