شماره امروز: ۵۴۷

| | |

جعل خبر درباره واردات و توزیع واکسن فایزر مضحک است، دشمنان نظام مدام به دنبال نشر خبرهای جعلی هستند.

جعل خبر درباره واردات و توزیع واکسن فایزر مضحک است، دشمنان نظام مدام به دنبال نشر خبرهای جعلی هستند.سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان این مطلب گفت: واکسیناسیون کرونا طبق برنامه و فقط در شبکه بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت انجام خواهد شد، هیچ مسوول و هیچ فردی خارج از برنامه واکسیناسیون ملی واکسن نخواهد زد و مردم به خبرهای جعلی توجه نکنند.علیرضا رییسی گفت: وزارت بهداشت برای واکسیناسیون برنامه دارد و هیچ فردی و هیچ مسوولی خارج از برنامه تدوین شده واکسن نمی‌زند، حتی برای ویال‌های خالی واکسن‌های تزریق شده هم برنامه داریم. ویال‌های خالی واکسن هم طبق پروتکل معدوم می‌شوند، بنابراین حتی ویال خالی واکسن هم دست هیچ کسی در ایران دیده نخواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران