شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایسنا| در روزهای گذشته و در پی افزایش مصرف انرژی و لزوم صرفه جویی در آن، شاهد خاموشی‌های برق در برخی شهرها از جمله تهران بودیم. این خاموشی‌ها بعضا دامنگیر تیرهای چراغ برق معابر و خیابان‌ها هم شد به‌طوری که در برخی محلات پس از گذشت ساعت معینی از شب امکان تردد به ویژه برای زنان با مشکلاتی همراه بود،

ایسنا| در روزهای گذشته و در پی افزایش مصرف انرژی و لزوم صرفه جویی در آن، شاهد خاموشی‌های برق در برخی شهرها از جمله تهران بودیم. این خاموشی‌ها بعضا دامنگیر تیرهای چراغ برق معابر و خیابان‌ها هم شد به‌طوری که در برخی محلات پس از گذشت ساعت معینی از شب امکان تردد به ویژه برای زنان با مشکلاتی همراه بود، چراکه از جمله مولفه‌های موثر در ایجاد امنیت زنان در شهر، تامین نور کافی معابر و خیابان‌هاست. تامین امنیت زنان در شهر معطوف به دو مولفه اصلی ایجاد احساس امنیت روانی زنان هنگام تردد در معابر و تامین امنیت زنان در کالبد شهر است که از جمله آن می‌توان به تامین نور کافی خیابان‌ها اشاره کرد. خاموشی‌های اخیر بهانه‌ای شد تا نگاهی به لزوم و چگونگی تامین امنیت زنان در شهر بیندازیم. دکتر ندا حاجی وثوق فعال حوزه زنان و مشاور اجتماعی شورای شهر تهران، با بیان اینکه امنیت شهری برای زنان به این معناست که یک زن بتواند زندگی روزمره خود را بدون ترس و دغدغه انجام دهد و نیازها و علائق خود را بدون هیچ‌گونه تبعیضی در فضای شهری مرتفع سازد، به ایسنا گفت: امنیت زنان در فضاهای شهری را می‌توان از سه بعد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد. بعد کالبدی به خوانا بودن شهر برای شهروندان اشاره دارد به‌طوری که فضای شهری به فضایی مبهم و گیج‌کننده تبدیل نشود. او درباره بعد اجتماعی امنیت شهری زنان ادامه داد: بعد اجتماعی به این مساله توجه دارد که با گسترش رو به رشد فضاهای شهری تا چه میزان توانسته‌ایم فرهنگ حضور زنان در جامعه و فضاهای عمومی و بزرگ را نهادینه کنیم. حضور در فضاهای اجتماعی نیازمند امنیت است. همچنین باید دید تا چه میزان توانسته‌ایم از بعد فرهنگی موفق باشیم و زیرساخت‌هایی را برای حضور دو جنس در جامعه فراهم کنیم. آیا به لحاظ فرهنگی به مردان آموزش داده‌ایم که شهر به همان میزان که متعلق به آنهاست به زنان نیز تعلق دارد؟ او همچنین به بعد اقتصادی امنیت شهری برای زنان نیز اشاره کرد و افزود: باید توجه کرد تا چه میزان فضاهای شهری را برای فعالیت‌های مختلف اقتصای بانوان امن کرده‌ایم. همچنین ارتباط دو سویه‌ای میان دو مولفه روانی اجتماعی و کالبدی امنیت شهری وجود دارد، به‌طوری که برای تامین امنیت زنان در فضاهای شهری نیازمندیم در هر دو مولفه قدرتمند عمل کنیم. از جمله اقدامات لازم برای تامین امنیت شهری زنان در بعد کالبدی، تامین نور و روشنایی شهر است. مدیریت شهری باید تمام تلاش خود را در راستای تامین این روشنایی انجام دهد چراکه نمی‌توان انتظار داشت با ایجاد تاریکی و خاموشی در شهر بتوان برای تامین امنیت زنان مولفه جایگزینی را در نظر گرفت کما اینکه آمار بسیاری از جرایم در همین مقطع کوتاه تاریکی تهران افزایش یافت. از سوی دیگر ابعاد روانی و فرهنگی تامین امنیت شهری بسیار زمانبر است و نمی‌توان شهر را به امید یافتن راه‌حل جایگزینی در حالت خاموشی نگه داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران