شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ضوابط بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح را اعلام کرد.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ضوابط بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح را اعلام کرد.امیر غلامرضا رحیمی‌پور درباره ضوابط بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح گفت: براساس تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولان غایبی که به خدمت سربازی اعزام می‌شوند، در صورتی که در حین خدمت حسن اخلاق، رفتار و جدیت در انجام وظیفه از خودشان نشان دهند یا در مناطق جنگی، امنیتی و عملیاتی ابراز شجاعت و فداکاری کنند، بطوری که مراتب مورد گواهی فرماندهان و مسوولان جایگاه‌های سرتیپی و بالاتر قرار بگیرد، تمام یا بخشی از مدت اضافه خدمت سنواتی آنان مورد بخشش قرار می‌گیرد. او ادامه داد: براساس این ضوابط، مصادیق اخلاق و رفتار، حسن انجام وظیفه و شرایط خاص طی دستورالعملی که به تمام سازمان‌های نیروی‌های مسلح ابلاغ شده است، کارکنان وظیفه دارای غیبت سنواتی 3 یا 6 ماه می‌توانند با مراجعه به نیروی انسانی یگان‌ها از نحوه برخورداری از مقررات بخشش آگاه شوند. رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برخی از مصادیقی که موجب استفاده از بخشش حین خدمت می‌شود، تصریح کرد: خدمت کارکنان وظیفه چه بومی یا غیربومی در منطقه امنیتی درگیر با حداقل ۶ ماه خدمت به صورت پیوسته یا ۸ ماه به‌طور متناوب و کارکنان وظیفه غیربومی در منطقه امنیتی غیردرگیر و عملیاتی با حداقل ۱۰ ماه خدمت و کارکنان وظیفه غیر بومی در منطقه محروم و بد آب و هوا با حداقل ۱۲ ماه خدمت در منطقه از مصادیق بخشش حین خدمت است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران