شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برای نامگذاری یکی از معابر شهری به نام مهرداد میناوند به دنبال مکان مناسبی هستیم. عضو شورای شهر تهران با اشاره به درگذشت مهرداد میناوند اظهار کرد:

برای نامگذاری یکی از معابر شهری به نام مهرداد میناوند به دنبال مکان مناسبی هستیم. عضو شورای شهر تهران با اشاره به درگذشت مهرداد میناوند اظهار کرد: از دست دادن این ورزشکار برای ما ضایعه سختی بود و خاطرات ارزشمندی از خود برای مردم به جا گذاشت. محمدجواد حق‌شناس ادامه داد: قطعا شورای شهر تهران در راستای احترام به این چهره و احترام به شخصیت ارزشمند او اقدامی را انجام خواهد داد. 

زیرا جامعه با این اتفاق متاثر شد. عضو شورای شهر تهران افزود: امیدواریم در اولین فرصت بتوانیم برای بزرگداشت آن مرحوم، یکی از معابر شهری را به نام «مهرداد میناوند» نامگذاری کنیم و به دنبال مکان مناسبی هستیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران